Algemene voorwaarden Shoppingsmall.nl

Algemene voorwaarden voor bezoekers van ShoppingSmall.nl

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website, applicaties en diensten van ShoppingSmall.nl voor consumenten.

 

Wat is ShoppingSmall.nl?

ShoppingSmall.nl is een bemiddelaar. Dat houdt in dat ShoppingSmall.nl bemiddelt bij de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen jou en de winkeliers die op het platform producten te koop aanbieden. Op onze bemiddelingsdienst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die je nu voor je ziet; je krijgt ze te zien voor je de bestelling plaatst omdat ze belangrijk zijn. Lees deze voorwaarden daarom goed door. Wij raden je bovendien aan om de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren. Je kunt een bestelling plaatsen via ShoppingSmall.nl, waarmee er een overeenkomst tot stand komt tussen jou en de winkelier die het product dat je bestelt aanbiedt via ShoppingSmall.nl. ShoppingSmall.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60739096. Je kunt geen bestellingen afhalen bij ShoppingSmall.nl, maar wel bij de winkeliers!

 

Wat is een winkelier?

Een winkelier is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die via ShoppingSmall.nl producten aanbiedt. De naam van de winkelier wordt bij het aanbod van het product getoond en komt in het totaaloverzicht van je bestelling te staan.

 

Bestellen via ShoppingSmall.nl

Als je via ShoppingSmall.nl bestelt, sturen we de gegevens met betrekking tot jouw bestelling door naar de betreffende winkelier. Jij ontvangt van ShoppingSmall.nl een bevestigingsmail van de bestelling. De afhandeling en levering van de bestelling worden verder door en via de winkelier verricht. De verzending regelt ShoppingSmall.nl. ShoppingSmall.nl is zelf geen partij bij de koopovereenkomst. ShoppingSmall.nl draagt jouw bestelling over aan de winkelier bij wie je een product bestelt. Tijdens het bestelproces kun je duidelijk zien bij welke winkelier je koopt. De winkeliers die producten aanbieden via ShoppingSmall.nl, hanteren zelf ook algemene voorwaarden. Die voorwaarden gelden bij de koopovereenkomst die jij met een winkelier sluit.

 

Prijzen, producteigenschappen en andere informatie

ShoppingSmall.nl probeert er altijd voor te zorgen dat alle informatie die je krijgt klopt. Je besluit immers op basis van die informatie om een product bij een winkelier te kopen. Desondanks kan het voorkomen dat sommige informatie niet correct is. Wij helpen je graag als je iets anders geleverd krijgt dan je dacht te kopen. Als de betreffende winkelier iets anders omschreven heeft dan jij geleverd krijgt, zullen we de winkelier vragen om alsnog het juiste product te leveren. Lukt dat niet, dan kun je ons laten weten of je het geleverde product toch wil houden of dat je het terug wil sturen. Omdat ShoppingSmall.nl streeft naar een goed aanbod en tevreden klanten, stellen wij het op prijs als je altijd melding maakt van onjuiste informatie, ook als je het product wil houden.

 

Online betalingen

Betalingen die jij rechtstreeks op de website van ShoppingSmall.nl doet, worden via ShoppingSmall.nl overgemaakt aan de winkelier waarbij je hebt besteld. Als je je binnen de wettelijke zichttermijn (ook wel bedenktermijn genoemd) bedenkt en afziet van je bestelling, juridisch “uitoefening van het herroepingsrecht” genoemd, storten wij je betaling gewoon weer terug. Ook als een winkelier waar jij hebt besteld niet (volledig) tot levering is overgegaan en jou daarom de koopprijs geheel of gedeeltelijk wil terugbetalen, zal die terugbetaling door onze tussenkomst plaatsvinden.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel we er alles aan doen om het te voorkomen, kan er wel eens iets mis gaan bij onze bemiddeling (denk bijvoorbeeld, maar niet alleen, aan een situatie waarin de website het niet goed doet). Natuurlijk doen we wel ons best om te zorgen dat je nog een keer terugkomt, want zonder onze klanten zouden we niet kunnen bestaan. Heb je een foutje ontdekt op de website of ervaar je iets wat beter kan? Laat het ons weten!

 

Klachten

Ondanks dat ShoppingSmall.nl alleen een bemiddelingsdienst levert, en niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst die je met een winkelier sluit, is ShoppingSmall.nl wel geïnteresseerd om van je te vernemen. ShoppingSmall.nl streeft immers naar kwaliteit. Mocht je klachten hebben over de bemiddeling of over winkeliers, dan kan je bij ons terecht. Wij zullen ons best doen om te bemiddelen tussen jou en de winkelier waar je een klacht over hebt. Elke klacht wordt door ons behandeld.

De gegevens van ShoppingSmall.nl:

Website: www.shoppingsmall.nl
E-mailadres: info@shoppingsmall.nl

Telefoonnummer:
KvK-nummer: 65384245
BTW-nummer: NL856090475B01
Pieter Langendijkstraat 42 III
1054 ZB, Amsterdam

 

Privacy statement

ShoppingSmall.nl verzamelt de gegevens die jij hebt verstrekt in haar systemen en geeft deze tevens door aan de winkelier(s) waarbij je een product hebt besteld en diegene die betrokken zijn het uitvoeren van de overeenkomst. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je het recht om alle gegevens die wij over jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren.

Back to Top